Economie Festival

Films, lezingen, theater en debatten in Arminius, Walhalla, KINO en LantarenVenster, ondersteund door economenvereniging KVS en Erasmus School of Economics

20 miljoen Nederlanders


Wat is de 'beste' bevolking van Nederland?

Zonder ingrijpen zijn er in 2050 ongeveer 23 miljoen Nederlanders. Volgens een speciale overheidscommissie is dat teveel en zal dit leiden tot een tekort aan allerlei voorzieningen, zoals nog meer woningnood. Maar weinig migratie leidt weer tot onvoldoende arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de zorg.

De commissie adviseert een bevolkingsgroei van 2 miljoen, zodat Nederland in 2050 zo’n 20 miljoen inwoners zal hebben. Gaat de anti-immigratie agenda van de nieuwe regering hiervoor zorgen? Welke migratie wordt wel en niet toegestaan? Moeten Nederlanders langer doorwerken om de tekorten op te vangen? Lid van de staatscommissie Daniel van Vuuren zal het rapport toelichten waarna migratie-expert Hein de Haas in gesprek gaat met van Vuuren en het publiek. Gespreksleiding: Inge Janse.

  • Zaterdag 29 juni - 13:00
  • Debatpodium Arminius (Museumpark 3, Rotterdam) 
  • € 15,- / reductie € 7,50  / studenten 5,00
  • Tickets
  • Hein de Haas

    is socioloog, geograaf en een internationaal toonaangevend migratieonderzoeker. Tussen 2006 en 2015 was hij onderzoeker en mededirecteur van het International Migration Institute (IMI) aan de Universiteit van Oxford. Momenteel is hij hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam van waaruit hij leiding aan IMI blijft geven. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar Migratie en Ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht. Recent publiceerde hij Hoe migratie echt werkt. Het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen.

  • Daniël van Vuuren

    is hoofd van het cluster Sociale Zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Tilburg University. Hij was commissielid van de staatscommissie 'Demografische ontwikkelingen 2050' en is tevens bestuurslid van Stichting Vrienden van de KVS (Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde).

Bekijk het volledige programma